Jesteś tutaj: Home
Konkurs
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 07 kwietnia 2016 12:58

Zapraszamy wszystkich uczniów i studentów kierunków związanych z architekturą krajobrazu, urbanistyką i zagospodarowaniem przestrzennym do wzięcia udziału w  ogólnopolskim konkursie pt. „Metamorfoza podwórek”, którego Patronat przejął Prezydent Grudziądza. Na wszystkich zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Termin składania prac mija 31  maja 2016 roku, natomiast finał konkursu odbędzie się 08 lipca 2016  r.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

 

Więcej…
 
Harmonogram odczytu wodomierzy
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 15 grudnia 2015 16:43

W zakładce "Pliki do pobrania" zamieściliśmy harmonogram odczytów wodomierzy. W przypadku nieobecności w wyznaczone dni prosimy mieszkańców o kontakt w terminie do 23.12.2015 roku z Biurem Obsługi Mieszkańców nr 1, 2 lub 3, celem indywidualnego ustalenia terminu spisania stanu wodomierzy.

Harmonogram dla BOM1

Harmonogram dla BOM2

Harmonogram dla BOM3

 
Zmiana stawek czynszu w lokalach mieszkalnych w roku 2016 oraz możliwość rocznego zawieszenia wprowadzenia nowej stawki czynszu
Wpisany przez Różycki Zenon   
środa, 28 października 2015 16:06

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 370/2015  Prezydenta Grudziądza z dnia 26.10.2015 r. oraz Uchwałą Nr 5/2015 i 6/2015 Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu z dnia 26.10.2015 r. wprowadza się zmianę stawek czynszu w lokalach mieszkalnych, które obowiązywać będą od 1 lutego 2016r.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zawieszenia zastosowania nowych stawek czynszowych wynikających z paragrafu 1 pkt. 1 i 2 w/w Zarządzenia Prezydenta Grudziądza dla Najemców, którzy w terminie nie później niż do 15.01.2016 r.  dostarczą zaświadczenia o dochodach brutto z okresu 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Dochód uprawniający do zastosowania zniżki musi przekraczać progi dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego
i jednocześnie nie przekraczać:

 150 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1.320,68 zł
 200 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1.760,90 zł

Zawieszenie podwyżki czynszu nastąpi po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego  wniosku w tej sprawie w siedzibie Spółki wraz z niezbędnymi dokumentami i obowiązywać będzie do 31.12.2016r.

Wnioski wraz zaświadczeniami o dochodach z trzech ostatnich miesięcy, wszystkich osób zamieszkujących/zameldowanych w lokalu mieszkalnym, należy składać do 15.01.2016r.  w siedzibie MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 w Biurze Rozliczeń i Windykacji wejście I, F lub G. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo również telefonicznie  56 45 120 33.


Do pobrania:
Wniosek o zawieszenie wprowadzenia nowej stawki czynszu na rok 2016
Zaświadczenie o dochodach

Zarządzenie Prezydenta nr 370/2015 oraz Uchwała PZ nr 5/2015 i Uchwała PZ nr 6/2015

 
Informacja o projekcie listy na 2016 r.
Wpisany przez BGL   
poniedziałek, 12 października 2015 13:18

INFORMACJA O PROJEKCIE LISTY OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAWARCIA UMÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH 
W ROKU 2016

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu informuje, że został opracowany projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w roku 2016.

Osoby starające się o mieszkanie z gminnego zasobu mieszkaniowego winny skontaktować się z Biurem Gospodarki Lokalowej (wejście H) osobiście, z dowodem tożsamości w celu sprawdzenia czy ich nazwisko zostało w tym projekcie umieszczone.

Osoby, których nazwiska nie umieszczono w projekcie listy, mogą składać odwołania w terminie od 16 października 2015 r. do 16 listopada 2015 r. w sekretariacie MPGN przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu.

 
ZAWIADOMIENIE
Wpisany przez BGL   
poniedziałek, 31 sierpnia 2015 13:09

Grudziądz dnia 31 sierpnia 2015 r.

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu przetargu na oddanie w najem za czynsz wolny lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku przy ul. Marcinkowskiego 7 w Grudziądzu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu zgodnie z §11 Regulaminu oddawania w najem lokali mieszkalnych bez względu na ich powierzchnię, znajdujących się w budynkach zleconych do zarządzania i administracji lub będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu

unieważnia

publiczny przetarg ustny (licytacja) - na oddanie w najem za czynsz wolny lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku przy ul. Marcinkowskiego 7 w Grudziądzu, który miał się odbyć dnia 2 września 2015r. o godz. 1000 w Biurze Gospodarki Lokalowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu.

 

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 20