MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Ankieta

Budynek Młyna Górnego wybudowano w 2 połowie XIX wieku. W latach 1909 – 1912 podlegał rozbudowie. Na podstawie decyzji Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 2008 roku wpisany został do rejestru zabytków.

Lokalizacja w Centrum Miasta na terenie graniczącym ze starą zabudową śródmiejską i jednocześnie    z terenami zielonymi, rekreacyjno – spacerowymi oraz umiejscowienie nad kanałem Trynka sprawiają, że miejsce to kryje w sobie ogromny potencjał.

Czujniki tlenku węgla

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym informujemy o możliwości bezpłatnego otrzymania czujników  tlenku węgla. Po odbiór urządzeń zapraszamy najemców lokali mieszkalnych posiadających piecyki gazowe z otwartą komorą spalania, kotły i piecyki gazowe, kuchenki węglowe, kotły na paliwo stałe oraz piece opałowe. Urządzenia wydawane są w sekretariacie siedziby Spółki przy ul. Curie- Skłodowskiej 5-7 do wyczerpania zapasów. Więcej informacji pod numerem telefonu 56 45 120 20. 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wod. - kan. i przebudową instalacji gazowej oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych  przy ul. Długiej 6/Murowa 43, ul. Długiej 14/Murowa 51, ul. Nadgórnej 63
w Grudziądzu objętych programem „KAWKA II”

Termin składania ofert: 08.08.2017r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 08.08.2017r. godz. 13:15

 

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/15,przetargi-z-zastosowaniem-ustawy-prawa-zamowien-publicznych