ODCZYTY LICZNIKÓW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W MIESZKANIACH W MIESIĄCU CZERWCU

Zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków”
w czerwcu 2016 pracownicy Spółki dokonywać będą odczytów liczników  lokalowych.  Odczyty liczników  są podstawą do rozliczenia ilości zużytej zimnej wody oraz ścieków. W przypadku braku obecności oraz niedostarczenia informacji osobiście lub w uzasadnionych przypadkach  telefonicznie w terminie 7 dni, od daty wyznaczonego terminu odczytu w budynku (zgodnie z harmonogramem), do rozliczenia przyjęte zostanie średnie zużycie z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Rozliczenie zużycia wody i ścieków uwzględnione będzie na kontach finansowych lokali mieszkalnych oraz dostarczone odbiorcom indywidualnym w sierpniu 2016 r.  

 

Przypominamy, że ODBIORCY INDYWIDUALNI  MAJĄ OBOWIĄZEK UMOŻLIWIĆ   ODCZYTY  WODOMIERZY - PODLICZNIKÓW  ORAZ  PRZEGLĄD  ICH   STANU   TECHNICZNEGO.   

BUDŻET OBYWATELSKI 2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje, iż jako dodatkowe zadanie zrealizowane ze środków Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego zostanie zrealizowany projekt złożony przez Mieszkańca zasobu Spółki - Pana Kazimierza Górskiego pod nazwą:

„Wykonanie bezpiecznego podłoża na terenie placu zabaw przy ul. Legionów/Dąbrówki”.

 

Obecnie podłoże pod urządzeniami na placu zabaw jest piaszczyste, natomiast na jego pozostałej części znajduje się grunt rodzimy i humus. W związku z tym wykonanie podłoża bezpiecznego w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo bawiących się dzieci i młodzieży. Zadanie o łącznej o wartości 50 000 zł będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu i zostanie zrealizowane do października b.r. Dziękujemy Mieszkańcom za oddane głosy i zachęcamy do składania kolejnych projektów w ramach GBO.