Metamorfoza podwórek

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. zorganizowało ogólnopolski konkurs pt. „Metamorfoza podwórek”, którego Patronat przejął Prezydent Grudziądza. Celem konkursu była promocja projektów architektonicznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie gospodarowania przestrzenią publiczną. Przedmiotem konkursu są projekty zagospodarowania terenów zieleni przy ul. Hallera 45, Legionów 49, Focha 6/8 oraz Rydygiera 3 i 5. Konkurs skierowany był do uczniów i studentów kierunków związanych z  architekturą, architekturą krajobrazu, urbanistyką i zagospodarowaniem przestrzennym. Spośród nadesłanych prac zostały wyłonione trzy najlepsze projekty, z których zwycięski zostanie zrealizowany. Finał konkursu połączony z  ceremonią wręczenia nagród laureatom odbędzie się 08 lipca 2016 roku o godz. 10:00. Na to wydarzenie zapraszamy do sali konferencyjnej znajdującej się na drugim piętrze budynku nowej siedziby Spółki, położonej przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7. 

Serdecznie zapraszamy.

 

ZMIANA SIEDZIBY MPGN SP. Z O.O. W GRUDZIĄDZU

Od 4 czerwca 2016 r. sukcesywnie następować będzie przeprowadzka poszczególnych zespołów Spółki MPGN do nowej siedziby na ul. Curie Skłodowskiej 5-7, tak aby zmiana siedziby Spółki nie wpłynęła na obniżenie jakości obsługi klientów w tym czasie. Za wszelkie utrudnienie z tym związane serdecznie przepraszamy. W czerwcu br. sprawy nadal będzie można załatwić jeszcze w starej siedzibie przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu.

ODCZYTY LICZNIKÓW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W MIESZKANIACH W MIESIĄCU CZERWCU

Zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków”
w czerwcu 2016 pracownicy Spółki dokonywać będą odczytów liczników  lokalowych.  Odczyty liczników  są podstawą do rozliczenia ilości zużytej zimnej wody oraz ścieków. W przypadku braku obecności oraz niedostarczenia informacji osobiście lub w uzasadnionych przypadkach  telefonicznie w terminie 7 dni, od daty wyznaczonego terminu odczytu w budynku (zgodnie z harmonogramem), do rozliczenia przyjęte zostanie średnie zużycie z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Rozliczenie zużycia wody i ścieków uwzględnione będzie na kontach finansowych lokali mieszkalnych oraz dostarczone odbiorcom indywidualnym w sierpniu 2016 r.  

 

Przypominamy, że ODBIORCY INDYWIDUALNI  MAJĄ OBOWIĄZEK UMOŻLIWIĆ   ODCZYTY  WODOMIERZY - PODLICZNIKÓW  ORAZ  PRZEGLĄD  ICH   STANU   TECHNICZNEGO.   

TRWA BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW WIELORODZINYCH NA OSIEDLU NOWE TARPNO

Na osiedlu Nowe Tarpno przy ul. Edwarda Stachury w Grudziądzu trwa budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z infrastrukturą techniczną. W jednym budynku wydzielonych zostanie 27 mieszkań z przeznaczeniem na sprzedaż, w drugim budynku wyodrębnionych zostanie 25 mieszkań oraz lokal na parterze z przeznaczeniem dla Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego.  
Koszt inwestycji to 7 101 243, 74 zł brutto. Planowany termin wykonania zadania to 30.04.2017r

BUDŻET OBYWATELSKI 2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje, iż jako dodatkowe zadanie zrealizowane ze środków Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego zostanie zrealizowany projekt złożony przez Mieszkańca zasobu Spółki - Pana Kazimierza Górskiego pod nazwą:

„Wykonanie bezpiecznego podłoża na terenie placu zabaw przy ul. Legionów/Dąbrówki”.

 

Obecnie podłoże pod urządzeniami na placu zabaw jest piaszczyste, natomiast na jego pozostałej części znajduje się grunt rodzimy i humus. W związku z tym wykonanie podłoża bezpiecznego w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo bawiących się dzieci i młodzieży. Zadanie o łącznej o wartości 50 000 zł będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu i zostanie zrealizowane do października b.r. Dziękujemy Mieszkańcom za oddane głosy i zachęcamy do składania kolejnych projektów w ramach GBO.