MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wod. - kan. i przebudową instalacji gazowej oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych  przy ul. Kościuszki 15/Wąska 18, ul. Kościuszki 17, ul. Kilińskiego 12, ul. Groblowa 13 w Grudziądzu. Realizacja instalacji c.o., c. w. u. i c. c. w. u. w ramach programu „Kawka – II”. 

 

Termin składania ofert: 26.06.2018r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 26.06.2018r. godz. 13:15

 

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/15,przetargi-z-zastosowaniem-ustawy-prawa-zamowien-publicznych

Metamorfoza podwórek - III edycja konkursu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w czerwcu bieżącego roku planuje zorganizować III edycję konkursu:„Metamorfoza podwórek” pod patronatem Prezydenta Grudziądza. Celem konkursu będzie promocja przestrzeni miejskiej poprzez zaproszenie do opracowanie projektów oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej. 

Projekt skierowany jest do: uczniów, studentów oraz absolwentów kierunków związanych z architekturą, architekturą krajobrazu, urbanistyką i zagospodarowaniem przestrzennym. Spośród nadesłanych prac nagrodzone i wyróżnione zostaną trzy najlepsze koncepcje, z których zwycięska zostanie zrealizowana. Do tegorocznej edycji konkursu wyznaczono tereny przy: ul. Tetmajera 1, ul. Libelta 14, ul. Pocztowej 2-Puszkina 3, ul. Sienkiewicza 11, oraz ul. Piastowskiej 2. 

Spotkanie z Mieszkańcami

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w dniach od 24 kwietnia do 23 maja b.r. rozpoczyna cykl zebrań z Najemcami.  Celem spotkań będzie min. omówienie bieżących spraw związanych z nieruchomością, potrzeb remontowych, a także wysłuchanie uwag Mieszkańców.

MPGN Sp. z o.o. w I kwartale b.r. przeprowadziła zebrania z Mieszkańcami budynków Wspólnot Mieszkaniowych, a także zebrania roczne z właścicielami lokali.

Obecnie Spółka kontynuuje cykl spotkań z Najemcami budynków komunalnych, którzy będą mogli podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Udzielenie i obsługa bankowa kredytu długoterminowego  w wysokości 3 500 000 PLN na okres 8 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Spółki pn. budowa budynku mieszkalnego przy ul. Lotniczej 15 w Grudziądzu

Termin składania ofert: 18.05.2018r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 18.05.2018r. godz. 13:15

 

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/15,przetargi-z-zastosowaniem-ustawy-prawa-zamowien-publicznych

Spotkania z Mieszkańcami budynków Wspólnot Mieszkaniowych

W siedzibie Spółki MPGN przy ulicy Curie - Skłodowskiej 5-7 trwają aktualnie spotkania z Mieszkańcami budynków Wspólnot Mieszkaniowych. Systematycznie spotykamy się z Najemcami zaproszonymi do rozmowy o sprawach dotyczących poszczególnych budynków.

Na przełomie lutego i marca zorganizowane będą również zebrania Wspólnot Mieszkaniowych z właścicielami mieszkań, na których zebrane uwagi  dotyczące planów remontowych oraz przedstawionych problemów zostaną omówione i poddane do dyskusji.

Po zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych odbędą się spotkania z Mieszkańcami pozostałych budynków, które nie są Wspólnotami i stanowią własność Spółki.