MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Zasoby mieszkaniowe

| |

Dane statystyczne o lokalach mieszkalnych:

Powierzchnia mieszkań: 383 122,55m²

Powierzchnia lokali mieszkalnych w najmie: 268 803,22 m 2  
Powierzchnia lokali socjalnych: - 22 066,33m2
Powierzchnia lokali wykupionych: - 92 253,00m2 

Liczba lokali mieszkalnych: 7 802

w tym:

liczba lokali komunalnych: 5 393                          
liczba lokali socjalnych:  563                             
liczba mieszkań wykupionych: 1 846                    
mieszkań w budynkach prywatnych: 489   

Ilość osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych: 18 752

w tym:

liczba osób zamieszkujących w lokalach komunalnych:  13 890

liczba osób zamieszkujących w lokalach socjalnych:         1 418

Średnia wielkość mieszkania komunalnego: 49,84m2                                
Średnia wielkość mieszkania socjalnego: 39,19m2                                   

Dane statystyczne o lokalach użytkowych:

 

Oferta mieszkań………………..link do strony