MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu jest spółką utworzoną w drodze przekształcenia zakładu budżetowego na podstawie Ustawy o gospodarce komunalnej oraz Uchwały Rady Miasta Grudziądz Nr XXII/96/00 z dnia 27 września 2000 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki mieszkaniowej w spółkę prawa handlowego.

Obecna forma prawna pozwala na prowadzenie działalności o charakterze nie tylko publicznym, ale również innej, powiązanej działalności,  pozwalającej wypracować dodatni wynik finansowy, bez obciążania budżetu Miasta.

Najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najuboższych Mieszkańców Grudziądza poprzez dostarczanie lokali socjalnych
oraz komunalnych, a także zarządzanie Cmentarzem Komunalnym, targowiskami miejskimi, obiektami sportowymi, ośrodkami zdrowia, zasobem mieszkaniowym i użytkowym oraz świadczenie usług związanych z obsługą nieruchomości dla zewnętrznych podmiotów. Ponadto Spółka przeprowadza szereg remontów i inwestycji, w tym buduje budynki mieszkalne

MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu jest właścicielem lub współwłaścicielem 431 nieruchomości. Ponadto zarządza lub administruje 567 budynkami własnymi, gminnymi i prywatnymi.

Spółka dokonuje pełnej obsługi technicznej, księgowej, prawnej, administracyjnej nieruchomości wraz z doradztwem, przeprowadzaniem remontów i inwestycji. W ofercie usług świadczonych przez MPGN znajduje się też pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

W swej działalności spółka wykorzystuje środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej, m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu rewitalizacji strefy śródmiejskiej Grudziądza oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu KAWKA II dotyczącej ograniczenia niskiej emisji na terenie Grudziądza.

 

Zapraszamy do współpracy